swith-to-english

Skoolure

   
 

Gr R: 07:45 - 12:30

Gr 1 & 2: Ma & Do

              07:45 - 13:20

              Di, Wo & Vry

              07:45 - 12:50

Gr 3:      Ma & Do

              07:45 - 13:50

              Di & Wo

              07:45 - 13:20

              Vry

              07:45 - 12:50

Gr 4 - 7: Ma, Di & Do

              07:45 - 14:20

              Wo & Vry

              07:45 - 13:50

 

1ste Pouse

09:45 - 10:05

2de Pouse

12:05 - 12:20

Nasorg: 12:50 - 17:30

 

 
   

De Kuilen Primer

toelating
skooldrag en besoekers
skool fooie
foto-gallery

Nasorg


Riglyne en reëls vir nasorgleerders en ouers

'n Hartlike welkom aan al ons nasorgouers wat vir die eerste keer van die nasorgsentrum gebruik maak. Ons doen ons bes om 'n veilige huislike atmosfeer te skep.

Nasorgtelefoonnommer: 021 9034172 vanaf 13:00

Dit is baie belangrik dat u hierdie nommer te alle tye byderhand hou. Dit is baie belangrik dat u hierdie nommer skakel as u kind nog nie teen 17:30 afgehaal is nie. In tye van 'n noodgeval, moet iemand vir u kan instaan om u kind te kom haal. U kind moet altyd by die nasorgklas vir u wag en nie voor die skoolgebou nie.


Kostes en fooie

Nasorgfooie is vooruitbetaalbaar (binne eerste sewe dae van die maand.) Betalings kan kontant of EFT gedoen word. EFT – bewys van betaling moet binne 'n dag aan nasorg oorhandig word.

EFT – betaling moet so gedoen word:

Leerder se rekeningnommer. bv. H100 en die naam van die leerder of 'n deel van die naam. bv. H100 L. Harris. Nasorgaanduiding en skool bv. Aft. Sch (school). As u 'n leerder in die Pre-primêre skool se nasorg het, moet u asb. Aft.Pp as kode gebruik. Finale voorbeeld: H100 L. Harris Aft.Sch.

Indien daar geen aanduiding op die skool se bankstate verskyn, dat u 'n nasorg (aft.sch) betaling gemaak het nie, gaan daardie bedrag in die skool se rekening bly en u nasorg rekening in debiet wees. Bewys van betaling mag ook per e-pos of fax gestuur word.

Fax 021 9033560 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bankbesonderhede:
Laerskool de Kuilen
Tjek-rekening nr. 3010 146 525
ABSA Kuilsrivier,

Geen fooie is terugbetaalbaar by staking van bywoning nie.


Staking van bywoning

Kennis moet een kalendermaand gegee word vir die ontrekking van 'n kind van nasorg en die deposito moet aan u terugbetaal word.


Gedragskode

Dissipline en gehoorsaamheid aan die toesighouer word vooropgestel. In geval van gedragsprobleme en vuil taal, sal ouers in kennis gestel word, en mag lei tot uitsetting van sodanige leerling uit die nasorg. Die skoolreëls geld ook vir die nasorg.

Ouers mag onder geen omstandighede 'n ander leerder konfronteer nie. Nasorgpersoneel moet in kennis gestel word.


Skooleiendom

In geval van opsetlike beskadiging van skooleiendom moet ouers aanspreeklikheid aanvaar.


Tuiswerk

Dit is baie belangrik dat tuiswerk by die huis gekontroleer word. U eie handtekening moet elke dag in die boodskapboek verskyn, sodat u ook kennis dra van ander boodskappe. Dit bly u as ouers se verantwoordelikheid om toe te sien dat tuiswerk gedoen is.


Kleredrag

Merk asseblief u kinders se klere duidelik met sy/haar naam of van. Moet asseblief nie voorletters skryf nie. (bv. C.A.) Koop asseblief 'n ekstra sak vir klere. Regte manier van merk: "Mark Johnson".


Afhaal en kom haal van nasorgleerders

Indien enige leerder die skoolterrein of nasorglokale moet verlaat, hetsy vir 'n partytjie of om by 'n maatjie te gaan speel of enige ander rede, sal hy\sy nie toegelaat word om te gaan indien hy nie 'n briefie vanaf sy ouers met die nodige toestemming het nie.

Ouers word vriendelik versoek om asseblief uit die motor te klim en hul kind by die nasorgklas en personeellid kom afhaal. Geen toeter mag gebruik word om die leerder se aandag te trek nie.


Buitemuurse aktiwiteite

Stuur asseblief vir ons 'n lys van aktiwiteite en tye waaraan u kind gaan deelneem, bv. karate of kuns ens. sodat die personeellid aan diens kan toesien dat die leerder op die regte tyd op die regte plek is.


Etes

Die leerder ontvang 'n ligte middagete. Dit is die leerder se verantwoordelikheid om die ete te kom haal of vooraf met kombuispersoneel te reël indien die ete gehou moet word vir later.


Boetegeld

'n Boete moet ongelukkig betaal word aan die personeellid aan diens indien 'n leerder nie teen 17:30 afgehaal is nie.
17:30 - 18:00 R50,00
18:00 - 18:30 R100,00


Speelarea

Nasorgleerders speel op die rugbyveld, nie verder as die einde van die pawiljoen nie.


Nasorgbeskikbaarheid

Toelating vir nasorg vir ingeskrewe leerders van Laerskool de Kuilen vanaf Gr.1 tot 7 geskied per aansoekvorm verkrygbaar by die nasorg. 'n Deposito is ook betaalbaar by inhandiging van die aansoekvorm.

Nasorg sal beskikbaar wees in ooreenstemming met skoolkwartale (Maandae tot Vrydae) 12:45 tot 17:30 uitgesluit openbare vakansiedae.