swith-to-english

Skoolure

   
 

Gr R: 07:45 - 12:30

Gr 1 & 2: Ma & Do

              07:45 - 13:20

              Di, Wo & Vry

              07:45 - 12:50

Gr 3:      Ma & Do

              07:45 - 13:50

              Di & Wo

              07:45 - 13:20

              Vry

              07:45 - 12:50

Gr 4 - 7: Ma, Di & Do

              07:45 - 14:20

              Wo & Vry

              07:45 - 13:50

 

1ste Pouse

09:45 - 10:05

2de Pouse

12:05 - 12:20

Nasorg: 12:50 - 17:30

 

 
   

De Kuilen Primer

toelating
skooldrag en besoekers
skool fooie
foto-gallery

Gedragskode

Laerskool De Kuilen wil elke leerder aan hom toevertrou, met liefde en toewyding opvoed. Na elkeen se vermoë, verwag ons slegs die beste van ons personeel en leerders. Wedersydse respek en agting en ordelikheid is noodsaaklik as die skool sy doelwitte wil bereik. Dieselfde hoë standaarde wat ons nastreef in ons akademiese, kulturele en sportaktiwiteite geld ook vir die gedrag van ons personeel en leerders.


Onderneming en Versoek:

Laerskool De Kuilen onderneem om sy leerders, hulle ouers en sy personeel met agting en deernis en regverdigheid te behandel. Terselfdertyd vra ons almal wat by die skool betrokke is vir hulle lojaliteit en samewerking in die skep en handhawing van 'n ordelike skoolomgewing waarin die skool sy opvoedingstaak behoorlik kan uitvoer.


Kernwaardes:

Laerskool De Kuilen stel die volgende kernwaardes vir sy leerders:

 • eerlikheid;
 • ordelikheid;
 • netheid;
 • gehoorsaamheid;
 • pligsgetrouheid;
 • agting en respek vir mekaar, minderes en meerderes;
 • hulpvaardigheid;
 • verdraagsaamheid;
 • lojaliteit en;
 • vriendelikheid en deernis.

Ons versoek ons ouers om ons te ondersteun in die aankweek en uitbou van hierdie waardes.


Die volgende optredes word van ons leerders verwag:

 • Respek vir hom- of haarself asook respek teenoor mede-leerders;
 • Respek te alle tye teenoor opvoeders;
 • Respek teenoor die omgewing waar binne hulle beweeg;
 • Respek teenoor leermateriaal wat voorsien word;
 • Respek teenoor nie doserende personeel;
 • Respek teenoor besoekers;
 • Respek vir verskillende kulture en gelowe.
 • Om gehoor te gee aan die waardes wat ons skool onderskryf soos uiteengesit in die skool se gedragskode.


Elke vlak van die samelewing het hul eie stel reëls en waardes. Daarom is dit noodsaaklik om ook binne ons skoolomgewing gehoor te gee aan reëls wat die volgende positiewe gevolge sal hê:

 • 'n Positiewe leeromgewing sal skep
 • Duidelik sal uitspel watter gedrag aanvaarbaar of onaanvaarbaar is
 • 'n Veilige plek vir leerders sal skep
 • Om goeie waardes en beginsels by leerders vas te lê en in te skerp

 

Detensiebeleid

 • 'n Leerder doen detensie wanneer 'n totaal van 10 detensiepunte/insidenteringspunte behaal word.
 • Ouers word d.m.v. 'n sms van insidenteringspunte in kennis gestel.
 • Detensie sal op Vrydae volgens 'n vasgestelde rooster plaasvind.
 • Detensiebriewe met die insidenteringsopsomming word huistoe gestuur en ouers onderteken die brief die Woensdag voor die betrokke detensie datum.
 • Leerders wat op die betrokke dag aan sport moet deelneem, moet reëlings met die detensiehoof tref.
 • Gr. 1 – 3: Reël self toesig
 • Gr. 4 – 7: Volgens toesigrooster
 • Stiptelik 14:15 – 16:15: gr. 4 – 7