swith-to-english

Skoolure

   
 

Gr R: 07:45 - 12:30

Gr 1 & 2: Ma & Do

              07:45 - 13:20

              Di, Wo & Vry

              07:45 - 12:50

Gr 3:      Ma & Do

              07:45 - 13:50

              Di & Wo

              07:45 - 13:20

              Vry

              07:45 - 12:50

Gr 4 - 7: Ma, Di & Do

              07:45 - 14:20

              Wo & Vry

              07:45 - 13:50

 

1ste Pouse

09:45 - 10:05

2de Pouse

12:05 - 12:20

Nasorg: 12:50 - 17:30

 

 
   

De Kuilen Primer

toelating
skooldrag en besoekers
skool fooie
foto-gallery

Sport en Toerbeleid

Laerskool De Kuilen streef na gesonde sportdeelname deur die grootste getal leerders moontlik. Deur aan sport deel te neem, wil ons dat leerders:

 • hulle talente ten volle ontwikkel; 
 • die voordeel van gesonde liggaamsontwikkeling ervaar; 
 • fisiese vaardighede aanleer, insluitende die verbetering van spier/oog koördinasie;
  en 
 • sosiale vaardigheid ontwikkel. Dit sluit in die verantwoordelikhede wat geld as lid van ‘n span teenoor mede-spanlede, die afrigter en teenstanders, selfdissipline en sportmangees. 
 • leerders in totaliteit te ontwikkel.

 

A. TOELATING TOT SPANNE EN DEELNAME


1. Indeling


Rugby:

Alle leerders neem streng volgens die voorgeskrewe ouderdomme van die W.P deel. Spanne word op meriete gekies.

Krieket:
Alle leerders neem deel in hulle eie ouderdomsgroepe, maar mag in 'n hoër ouderdomsgroep se krieketspan opgeneem word. Spanne word op meriete gekies.

Tennis:

Mini-Tennis: Graad 1 en 2 oefen in graadverband. Mini-tennis is slegs vir grondslagfase leerders. Leerders vanaf gr.3 word in
seniorspanne opgeneem. Spanne word volgens meriete gekies. Leerders mag in ‘n hoër ouderdomsgroep opgeneem word.

Netbal:
Alle leerders neem streng volgens ouderdomsgroepe deel. Spanne word op meriete gekies tydens proewe.

Atletiek:
Alle leerders neem streng volgens ouderdomsgroepe deel. Indien daar nie 'n item in sy ouderdomsgroep is nie, mag atlete in 'n hoër ouderdomsgroep
deelneem.

Algemeen:
Afrigter se spankeuse is finaal. Die geleentheid om gereeld en sinvol aan oefeninge deel te neem is net soveel die reg van ‘n derde span of selfs ‘n nie span speler as die van ‘n eerste span speler.

‘n Speler mag nie tegelykertyd vir meer as een span speel nie, byvoorbeeld vir beide die eerste en tweede span in sy of haar ouderdomsgroep, of vir die eerste span van twee ouderdomsgroepe nie (uitgesluit reserves).  Om in ‘n span te mag speel, moet ‘n speler gereeld oefeninge bywoon. ‘n Speler wat gereeld oefeninge bywoon, kry voorkeur bo selfs ‘n beter speler wat nie gereeld oefen nie. Spanne moet so spoedig moontlik voor ‘n wedstryd bekend gemaak word. Afrigters se spankeuse is finaal.

Afrigting:
Die skool moedig bywoning van afrigtingsklinieke aan. Die sterkste span, volgens die afrigter, word vir wedstryde gekies. Tydens oefeninge sal alle leerders op die bes moontlike wyse geakkomodeer word. Wedstryde sal, sover moontlik, vir alle spanne gereël word. Kinders wat nie leerders van die skool is nie, mag glad nie aan sport by Laerskool De Kuilen deelneem nie.

D. STAKING VAN EN ONTTREKKING VAN LEERDERS AAN DEELNAME:

Indien 'n leerder hom/haarself beskikbaar sou stel vir die verkiesing tot 'n sportspan mag so 'n leerder slegs in gevalle van ernstige gesondheidsredes, beserings of verhuisings hom/haarself in die loop van 'n seisoen onttrek en dus deelname staak.

E. KLEREDRAG

ALLE 1STE SPANNE IN DIE VERSKEIE SPORTSOORTE MAG WEL MET GEBORGDE KLERE SPEEL, INDIEN DIT DEUR DIE DAGBESTUUR GOEDGEKEUR IS.

Atletiek

Verkieslik moet die graad 1-leerders die regte kleredrag dra. Indien nie, 'n wit hempie met 'n donkergroen broekie.

Oefendrag: groen broekie en groen/wit (slegs Gr1) frokkie
Byeenkomste: groen broekie en groen/wit (slegs Gr1) frokkie met 'n skoolsweetpak of skooltrui. Atlete neem kaalvoet of met spykerskoene deel. Geen plakkies mag saam met die skoolsweetpak of atletiekklere gedra word nie.

Krieket:
0/13A - De Kuilen wit gholfhemp en wit broekie, wit sportskoene, wit lang sokkies met groen aan bopunt, skooltrui.

Die res van die spanne sowel as die mini-krieket spanne speel met wit tekkies, `n wit gholfhemp, ‘n groen broekie en grys De Kuilen skoolsokkies. Dit geld vir oefen- en wedstryddae.

Rugby:
Wedstryde: groen broekie, skool rugbytrui en skooltrui / skoolsweetpak (Alleenlik wit tekkies word saam met die skoolsweetpak gedra.) Wegwedstryde: Alle spelers trek rugbydrag by Laerskool De Kuilen aan voor hulle vertrek.

Oefendrag: Enige ou klere (kortbroek en T-hempie)

Tennis:
De Kuilen gholfhempie, wit sokkies en wit tennisskoene vir wedstryde en oefeninge.

Netbal:

Groen romp, De Kuilen gholfhempie, kort wit sokkies en sportskoene(oorwegend wit) en skooltrui / skoolsweetpak. As daar 2 wedstryde per week gespeel word, kan spelers in LO klere oefen. Spanne kry toestemming om in toerhempies te oefen indien die hele span dieselfde hempie besit.

F. OEFENTYD : KANSELLERING : WEDSTRYDE:

Oefeninge: Alle oefeninge vind streng en stiptelik plaas volgens 'n vooraf vasgestelde buitemuurse rooster. Ekstra oefeninge mag wel in oorleg met
leerlinge en toestemming van sporthoof/skoolhoof gereël word en mag nie bots met reeds ander bestaande bedrywighede nie.

Kansellering van oefeninge: Kansellering vind slegs plaas indien dit deur die sporthoof/skoolhoof goedgekeur is. Die besluit sal voor tweede pouse geneem word, sodat alle leerlinge vanaf graad 1 tot graad 7 betyds ingelig kan word. Oefeninge mag onder geen omstandighede gekanselleer of verskuif word sonder toestemming nie.

Wedstryde: Alle wedstryde vind plaas volgens 'n vooraf bepaalde program. Tuis sowel as wegwedstryde vind plaas. Ouers moet asseblief hul samewerking op Sportdae gee deur toe te sien dat spelers korrek geklee en betyds vir wedstryde of vertrektyd vanaf skool opdaag.

G. VERVOER:

Leerders word hoofsaaklik met busse vervoer. Daar word ook van die skool se bussie gebruik gemaak.(Bestuurder sal in besit van ‘n publieke vervoerpermit wees.) Goeie toesig sal te alle tye gehandhaaf word. Afrigters vergesel hulle eie spanne na wedstryde en terug. Ouers moet asseblief seker maak dat hul kinders afgehaal word na veral wegwedstryde. Spelers moet die afrigter verwittig as hul met ouers huis toe gaan.

M. SPELERS:

 1. Speel volgens die reëls. 
 2. Ken jou reëls. 
 3. Moet nooit met ‘n wedstrydbeampte argumenteer nie, as jy nie saamstem nie, vra jou kaptein of wag tot na die wedstryd. 
 4. Beheer jou humeur teenoor die wedstrydbeampte en uittarting is nie aanvaarbaar en toelaatbaar in sport nie. 
 5. Wees sportief erken goeie spel beide van jou span en die opposisie. 
 6. Werk saam met jou afrigter, spanmaats en teenstaanders, sonder hulle sal daar nie kompetisie wees nie. 
 7. Neem deel vir jou plesier, nie om ander te plesier nie. 
 8. Moenie jou spanmaats teleurstel nie – daag op vir oefeninge en wedstryde. 

 

N. TOESKOUERS:

 1. Onthou dat jongmense aan sport deelneem vir hulle plesier en tot hulle voordeel, nie joune nie. 
 2. Erken goeie prestasies van alle individue en spanne, ten spyte van die uitslag. 
 3. Respekteer en aanvaar die wedstrydbeampte se beslissing. 
 4. Moedig die spelers aan om binne die reëls te speel en alle beslissings te aanvaar.
 5. Moet onder geen omstandighede kru-taal uiter teenoor spelers, beamptes of afrigters nieof afrigters nie.