swith-to-english

Skoolure

   
 

Gr R: 07:45 - 12:30

Gr 1 & 2: Ma & Do

              07:45 - 13:20

              Di, Wo & Vry

              07:45 - 12:50

Gr 3:      Ma & Do

              07:45 - 13:50

              Di & Wo

              07:45 - 13:20

              Vry

              07:45 - 12:50

Gr 4 - 7: Ma, Di & Do

              07:45 - 14:20

              Wo & Vry

              07:45 - 13:50

 

1ste Pouse

09:45 - 10:05

2de Pouse

12:05 - 12:20

Nasorg: 12:50 - 17:30

 

 
   

De Kuilen Primer

toelating
skooldrag en besoekers
skool fooie
foto-gallery

Tuiswerkbeleid

Tuiswerk is deel van die onderrig- en leeraktiwiteite van skoolopleiding en vereis effektiewe bestuur deur opvoeders, ouers en leerders. Indien tuiswerk doeltreffend bestuur word, behoort dit nie ‘n las te word vir die leerder, opvoeder of ouer nie.

Tuiswerk kan gesien word as die take buite die klaskamer waarvoor leerders opdragte van die opvoeders ontvang, wat as ‘n verlenging van die klaskamerwerk dien en wat tot hulle leeraktiwiteite sal bydra.

Tuiswerk kan ook gesien word as deel van die vennootskap tussen huis en skool waar die leerder se leer en ontwikkeling ondersteun word.

Elke leerder moet ‘n De Kuilen huiswerkboek aankoop. Alle tuiswerk vir die volgende dag of lesuur moet daagliks hierin geskryf word.

Ouers word versoek om daagliks die tuiswerk na te gaan en te teken.

Al die datums waarop take ingegee moet word, asook toetsdatums, sportwedstryde en datums waarop assesserings gedoen word, moet hierin aangeteken word.

Leerders moet voorts sorg dat die boek elke dag by die skool is.

Indien ‘n leerder afwesig is, is dit sy/haar verantwoordelikheid om toe te sien dat hy /sy agterstallige huiswerk voltooi en inhandig. Daar moet voorts ook gereël word dat alle werk wat gedurende die afwesigheidsperiode uitgehandig word, deur ‘n klasmaat namens hom/haar gehou word.

Leerders sal detensiepunte kry indien tuiswerk nie op die bepaalde datum voltooi is nie.

Genoeg tyd sal aan die einde van die periode gegee word sodat leerders tuiswerk in hulle boeke kan neerskryf.

Tuiswerk mag onder geen omstandighede van mekaar afgeskryf word nie.

Tuiswerk mag nie in ander periodes gedoen word nie.