swith-to-english

Skoolure

   
 

Gr R: 07:45 - 12:30

Gr 1 & 2: Ma & Do

              07:45 - 13:20

              Di, Wo & Vry

              07:45 - 12:50

Gr 3:      Ma & Do

              07:45 - 13:50

              Di & Wo

              07:45 - 13:20

              Vry

              07:45 - 12:50

Gr 4 - 7: Ma, Di & Do

              07:45 - 14:20

              Wo & Vry

              07:45 - 13:50

 

1ste Pouse

09:45 - 10:05

2de Pouse

12:05 - 12:20

Nasorg: 12:50 - 17:30

 

 
   

De Kuilen Primer

toelating
skooldrag en besoekers
skool fooie
foto-gallery

Kore

Junior- enSeniorkoreenKinderorkes word aangebieden die groepe tree op by plaaslike Eisteddfods, in die gemeenskapen by skoolaangeleenthede. Geleentheid word ookgeskepvirdeelnameaanskoolkonserteenmusiekmiddae.

 

Juniorkoor

1

Oefentye:         

Dinsdaeen Vrydae:

13:30 – 14:30 (graad 2 & 3)                                   

2

 Ouderdom:        

7-9 jaar  Graad 2 - 3

3

Getal:              

50- 55

4

Keuring:           

Alleleerders in graad 1 word gedurende Junie gekeur. Oudisiesvirnuweleerders word aan die begin van die jaargehou.

 

5

VERVOER:         

Busse

 

6

TOESIG:            

Koorleidster, begeleieren nog twee personeellede.

 

7

REPERTORIUM:   

Verskeie  liedere wat by die ouderdomsgroep pas, maar wat ook 'n uitdagingbied word aangeleer. Daar word ookaandaggegeeaanverskillende  tale.

 

8

KOMMUNIKASIE:    

Per brief en skoolnuusblad (De Kuiltjie).  Alleafskeurstrokiesmoet teen die aangeduide dag terugbesorg word.

9

OPTREEDRAG:       

Winterskooldrag  met  skooltrui.

 

 

 

 

Seniorkoor

1

OEFENTYD:          

Maandae :  07:30 - 08:30

Dinsdae   :  14:30  -  15:30

Vrydae     :   07:30 - 08:30

2

OUDERDOM:       

10 - 13 jaar. Graad 4 - 7

3

GETAL:               

60 – 80 lede

4

KEURING:           

Allelede word weergetoetsvir stem plasings

Oudisiesaan die einde van graad 3 virallejuniorkoorlede.                          

Oudisiesvirnuweleerders word aan die begin van die jaargehou.

5

VERVOER:           

Busse

6

TOESIG:             

Koorleidster, begeleieren en twee personeellede

7

KOMMUNIKASIE:  

Per brief  enskoolnuusblad ( De Kuiltjie).  Alleafskeurstrokiesmoet teen die aangeduide dag terugbesorg word.

8

REPERTORIUM:   

Verskeie  liedere wat by die ouderdomsgroep pas, maar wat ook 'n uitdagingbied word aangeleer. Daar word ookaandaggegeeaanverskillende  tale.

Verskillende  instrumentalekunstenaars word soms  genooi om saam met die kooropte tree.

 

 

9

OPTREEDRAG:      

DOGTERS

SEUNS

witlangmouskoolhemp;

 

 groenskoolrokenlyfband;

 

skooldas (netjiesgestrik);

 

 swart langkouse;

 

swart skoolskoene;

 

skoolbaadjie met alleknopevasgewerk;

 

hare netjiesweggebind

 

witlangmouskoolhemp;

 

 grysskoollangbroeken swart lyfband

 

skooldas (netjiesgestrik);

 

 grysskoolsokkies

 

swart skoolskoene;

 

skoolbaadjie met alleknopevasgewerk;

 

hare netjies

 

 

 

BYWONING VAN OEFENINGE EN OPTREDES: 

·         Alleoefeningeenoptredes is verpligtend. 

·         Stiptelikheid is uitersbelangrik.

·         nSkriftelikeverskoningmoetaan die koordirigentvroegtydigoorhandig word. 

·         Indien ‘n koorlid 3 oefeningewegblysonder ‘n rede of verskoning, sal die koorlidniemeerdeel  vorm van die koornie.

·         Geenselfone word toegelaatnie. Die opvoedersaandienssaloproepehanteer. 

·         ‘n Ligtemaalvooroptredes word aanbeveel. Vermygaskoeldrank, kitsetesenlekkers.