swith-to-english

Skoolure

   
 

Gr R: 07:45 - 12:30

Gr 1 & 2: Ma & Do

              07:45 - 13:20

              Di, Wo & Vry

              07:45 - 12:50

Gr 3:      Ma & Do

              07:45 - 13:50

              Di & Wo

              07:45 - 13:20

              Vry

              07:45 - 12:50

Gr 4 - 7: Ma, Di & Do

              07:45 - 14:20

              Wo & Vry

              07:45 - 13:50

 

1ste Pouse

09:45 - 10:05

2de Pouse

12:05 - 12:20

Nasorg: 12:50 - 17:30

 

 
   

De Kuilen Primer

toelating
skooldrag en besoekers
skool fooie
foto-gallery

Uitvoerende Kunste

By Laerskool De Kuilen is ons in die bevoorregte posisie waar elke komponent van uitvoerende kunste deur vakspesialiste aangebied word.

 

Uitvoerende Kunste word verdeel in vier komplimentêre strome naamlik:

·         Visuele Kuns

·         Musiek

·         Drama en

·         Dans

Bogenoemde vorm deel van die vak Lewensvaardighede wat leerders in staat stel om holisties te ontwikkel.

Visuele Kuns

·         Graad een tot sewe word op ‘n weeklikse basis blootgestel aan onderrig.

·         Die doel van Visuele Kuns is om kreatiewe, ekspressiewe en innoverende individue te ontwikkel.

Musiek

Musikale onderrig word verdeel in twee komponente naamlik:

·         Groepsonderrig volgens die leerplan(KABV)

·         Instrumentale onderrig

Leerlinge word blootgestel aan die volgende aspekte

·         Beluistering

·         Vrye beweging

·         Musiekstyle

·         Teoretiese kennis

·         Vorm

·         Imrovisasie en liggaamsperkussie

·         Instrumente

Bogenoemde aktiwiteite skep geleentheid vir leerders om in groepe, met ‘n maat, of individueel te werk.

Instrumentale onderrig word aangebied aan individue en/of kleiner groepe in klavier, klawerbord,  blokfluit en teorie.

Fooie:

Fooie word jaarliks deur die beheerliggaam hersien. Alle paaiemente word deur die finansiële sekretaresse hanteer.

 

Verslaghouding:

Opvoeder protefeuljes bevat persoonlike inligting en teenwoordigheidsregisters van leerders.

 

Roosters:

Individuele roosters vir alle leerders word op ‘n roterende basis gedurende skoolure gevolg.

 

Assessering:

Formele assessering word in Junie en Desember gedoen. Musiekrapporte word ingesluit by die akademiese rapport.

 

Inligtingsaand: 

 ‘n Inligtingsaand word vir ouers aan die begin van die jaar aangebied ten opsigte van Uitvoerende Kunste en individuele onderrig.

 

Nasionale Eksamens en Eisteddfod :  Geleentheid word vir talentvolle leerders aangebied vir deelname aan verskeie eksamens en eisteddfods.

UNISA                  Klavier, teorie en blokfluit

ALMSA                 Klavier en klawerbord

T.I.E                    Verskeie kategorieë en items bv. sang en klavier

 

Werwing van leerders

  • ·  Musicare vir graad 2.
  • Inligting word aan die einde van die jaar aan die graad 1 leerders wat reeds vir die koor getoets is, gegee.
  • Graad 2 leerders ontvang een groeples per week ter voorbereiding vir instrumentale onderrig in graad 3.
  • Leerders wat reeds vorige jare musiek-onderrig ontvang het, kry voorkeur.
  • Aansoekvorms is beskikbaar vir leerders met ervaring van ander skole en vir enige nuwe leerder wat belangstel.
  • Oudisies vind plaas waarna leerders geplaas word.
  • ‘n Waglys word saamgestel.