swith-to-english

Skoolure

   
 

Gr R: 07:45 - 12:30

Gr 1 & 2: Ma & Do

              07:45 - 13:20

              Di, Wo & Vry

              07:45 - 12:50

Gr 3:      Ma & Do

              07:45 - 13:50

              Di & Wo

              07:45 - 13:20

              Vry

              07:45 - 12:50

Gr 4 - 7: Ma, Di & Do

              07:45 - 14:20

              Wo & Vry

              07:45 - 13:50

 

1ste Pouse

09:45 - 10:05

2de Pouse

12:05 - 12:20

Nasorg: 12:50 - 17:30

 

 
   

De Kuilen Primer

toelating
skooldrag en besoekers
skool fooie
foto-gallery

Laerskool De Kuilen

“Spanwerk laat die Droom werk”

 

Die personeel van Laerskool De Kuilen het besluit dat die tema vir ons skool gedurende 2018, “Spanwerk laat die Droom werk” sal wees.  Ons doel is om die tema in alle aspekte van ons skool te inkorporeer om sodoende ons leerders en opvoeders te help om hul drome te verwesenlik.

 

Die tema sal ook gedurende ons saalbyeenkomste, in ons klaskamers en op die sportveld aangespreek word.

 

Hier benewens is ons skool ook ‘n waarde-gedrewe skool en ons sal elke kwartaal, deur die loop van 2018 op ‘n spesifieke waarde fokus.

 

Gedurende die eerste kwartaal sal ons op Respek fokus en geel sal gebruik word om dit te simboliseer.

 

Gedurende die tweede kwartaal sal die fokus op Selfdisipline val en dit sal deur rooi gesimboliseer word.

 

Verantwoordelikheidsin sal die waarde vir die derde kwartaal wees en dit sal deur groen gesimboliseer word. Blou sal gedurende die vierde kwartaal gebruik word om Eerlikheid te simboliseer.

 

 

 

Ons vertrou dat ons ouers met groot ywer by ons dinamiese span sal aansluit met die doel om ons kinders se drome te verwesenlik. Laerskool De Kuilen is 'n parallelmedium skool wat onderrig op gelyke grondslag deur middel van Afrikaans en Engels gee aan leerders vanaf Gr. R tot graad 7. Die skool het 'n besondere geskiedenis vanaf sy ontstaan in 1868. Die skool lewer reeds jare lank 'n diens van uitnemendheid aan die gemeenskap van Kuilsrivier.

 

Leerders word op 'n holistiese wyse opgevoed. Akademiese uitnemendheid is vir Laerskool De Kuilen 'n baie hoë prioriteit. Op sport- en kulturele gebied bied die skool 'n ruim verskeidenheid aan om in die behoeftes van die leerders te voorsien.

 

In ons ywer om aan alle leerders van die skool se toekoms te bou, konsentreer ons op 'n algemene sterk waarde gedrewe sisteem wat baie belangrik is, sodat elke leerder sy volle potensiaal kan bereik.

 

Die skool maak, ooreenkomstig die grondwet van die land, voorsiening vir die diverse kulturele gemeenskap in sy onmiddelike omgewing.

 

Die huidige skoolgebou is in 1939 betrek. Daar is later verdere uitbreidings by die skool aangebring om die groeiende getal leerders te akkomodeer.

 

DOELSTELLINGS

 

Leerder

 

Om die kind in totaliteit te ken en om hom/haar op te voed en te lei tot volwassenheid in 'n veilige en geborge atmosfeer tot voordeel van homself/haarself en die gemeenskap.

 

Opvoeder

 

Om 'n gesonde werkatmosfeer te skep sodat die opvoeder as professionele individu hom/haar op alle gebiede ten volle kan verwesenlik in sy/haar opvoedingstaak.

 

Gemeenskap

 

Om deur die skep van 'n harmonieuse vertrouens verhouding gemeenskapsbetrokkenheid te bevorder tot voordeel van die skool en die gemeenskap.