Admin:

 Tel: 021-9034160

 E-mail: admin@dkps.org.za/

              fin@dkps.org.za