Finance:

Tel: 021-9034160

E-mail: fin@dkps.org.za